Wikier

English version – Mathcad

Programinformasjon

Mathcad, Parametric Technology Corporation (PTC), brukes av ingeniører og forskere i ulike fagområder - oftest innen mekaniske-, kjemiske-, elektriske- og sivilingeniørfag. Mathcad inneholder noen av mulighetene i et algebrasystem, men er i stor grad orientert mot brukervennlighet og dokumentasjon av numeriske ingeniørapplikasjoner. Denne matematikkprogramvaren lar deg presentere beregningene med diagrammer, grafer, tekst og bilder i et enkelt dokument.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av flere fakultet ved NTNU, bl.a IV-fak. Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved IV-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Mathcad hos PTC

Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3463 Visninger