Wikier

English version – STAR-CCM+

Programinformasjon

STAR-CCM+ gir deg muligheten til å kjøre tverrfaglige simuleringer fra et enkelt verktøy. Dette gjør det ideelt for et bredt spekter av applikasjoner som involverer mye fysikk uten å måtte bekymre seg for å kopiere ulike verktøy sammen. Computational Fluid Dynamics (CFD) kapasitet i STAR-CCM+ gir et nøyaktig sett med modeller og løsninger med parallell ytelse.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av IV-fak (Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om STAR-CCM+ HOS Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2999 Visninger