Wikier

English version – LTspice IV

Programinformasjon

LTspice er SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) programvare for simulering av analoge kretser. Inkludert i nedlasting av LTspice er makromodeller for et flertall av analoge enheter, samt et bibliotek med enheter for generell kretssimulering. LTspice brukes bl.a i  radiofrekvenselektronikk, kraftelektronikk, digital elektronikk og andre fagområder. LTspice IV genererer ikke utskriftskort (PCB), men nettlister kan importeres til layoutprogrammer.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for MS Windows og MacOS X.

Benyttes av IE-fak (Institutt for elektroniske systemer).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om LTspice IV hos Analog Devices, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2883 Visninger