Wikier

English version - MathType

Programinformasjon

MathType er en interaktiv pek-og-klikk editor for å skrive matematiske likninger i dokumenter. Programmet inneholder over 500 matematiske symboler og "templates". Editoren kan brukes sammen med en rekke program, men den er spesielt tilpasset Microsoft Word. MathType er tett integrert med Word og PowerPoint - etter installasjon av programmet finner vi en egen fane MathType i Word og PowerPoint.

I Word er Equation Editor standard matematikkverktøy, og MathType omtales ofte som "the Professional Version of Equation Editor".

MathType kan konvertere likningene til TeX, LaTeX og MathML v. 2 kode. MathML er en standard for å vise matematikk i websider. Programmet typesetter likningene på matematisk måte mens en skriver likningen. En kan eksportere likningene (alle) fra et Word dokument til bilder i EPS, GIF eller WMF format. Med MathPage kan en konvertere et helt Worddokument til HTML, og likningene lagres som GIF bilder med bedre kvalitet enn ved lagring til HTML vha. Words egen konvertering.

Lisensinformasjon

Sitelisens: MathType er tilgjengelig for Windows og MacOS X.

Benyttes av flere fakultet ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Brukerstøtte

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om MathType hos Wiris


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare