Wikier

Programvareprodukter

Xara Photo Graphic Designer

English version – Xara Photo Graphic Designer

Programinformasjon

Xara Photo & Graphic Designer er det perfekte valg for alt foto- og grafisk designarbeid, med kraftige fotoredigerings- og forbedringsfunksjoner, og virkelig fleksible illustrasjons- og designverktøy.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte, men kun på Programfarm.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

\\Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Xara Photo Graphic Designer hos Xara Group Limited


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2307 Visninger