Wikier

English version – Deform

Programinformasjon

DEFORM er et system av ingeniørprogrammer som gjør det mulig for designere å analysere metallforming, varmebehandling, maskinering og mekaniske sammenføyningsprosesser på datamaskinen i stedet for ved hjelp av prøve og feile. Prosess-simulering ved hjelp av DEFORM har vært medvirkende til kostnadsestimater, kvalitets- og leveringsforbedringer hos ledende selskaper.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver

Benyttes ved IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Deform hos DEFORM


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2198 Visninger