Wikier

Programvareprodukter

DNASTAR Lasergene

English version – DNASTAR Lasergene

Programinformasjon

DNASTAR Lasergene er en bioinformatikk programvareløsning for fullstendig analyse, fra kloning til neste-gen sekvensering. Pakken inneholder alle applikasjonene i DNASTARs molekylærbiologi, strukturell biologi og genomics suiter for å gi kraftige og nøyaktige resultater for alle analysebehov. Hvorvidt arbeidet ditt fokuserer på sekvensering og analyse av neste generasjon, klinisk forskning eller tradisjonell sekvensanalyse, vil DNASTAR Lasergene-pakken tilfredsstille dine forskningsbehov.

Lisensinformasjon

Enbrukerlisens: Samtidig bruk. Gratis prøveversjon.

Benyttes ved NV-fak (Institutt for bioteknologi og matvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om DNASTAR Lasergene hos DNASTAR


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2435 Visninger