Wikier

English version - CAESAR II

Programinformasjon

Med CAESAR II kan du legge inn og vise alle data som trengs for å analysere modeller fra rørsystem. Inngangsdata kan endres på element-for-element basis. CAESAR II evaluerer strukturelle påkjenninger av rørsystemer og benytter internasjonale koder og standarder.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet via lisensserver.

Benyttes ved IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om CAESAR II hos Hexagon PPM


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare

3196 Visninger