Wikier

English version – Cytoscape

Programinformasjon

Cytoscape er en åpen kildekode programvareplattform for å visualisere komplekse nettverk og integrere disse med alle typer attributtdata. Mange apper er tilgjengelige for ulike typer problemdomener, inkludert bioinformatikk, sosial nettverksanalyse og semantisk web.

Lisensinformasjon

Gratis

Benyttes ved NV-fak (Institutt for bioteknologi og matvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: See more about Cytoscape at Cytoscape Consortium


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2502 Visninger