Wikier

Programvareprodukter

Tekla Structures

English version - Tekla Structures

Programinformasjon

Tekla Structures er programvare for konstruksjonsteknikk og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Kunder har brukt Tekla Structures til modellering av stadioner, offshore strukturer, fabrikker, boligbygg, broer og skyskrapere.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisenstjener. Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Tekla Structures ho Trimble Solutions Corporation


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare