Wikier

English version – HyperRESEARCH

Programinformasjon

HyperRESEARCH er et dataprogram for kvalitativ analyse, med tilleggsfunksjoner for teoribygging som tilbys av et Theory Builder-verktøy. Programmet lar deg jobbe med tekst-, grafikk-, lyd- og videokilder.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på Mac og Windows. Det er mulig å laste ned en gratis begrenset utgave.

Benyttes av SU-fak (Institutt for sosiologi og statsvitenskap).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om HyperRESEARCH hos Researchware, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3665 Visninger