Wikier

English version – Camtasia

Merk: Vedlikeholdsavtalen er terminert.

Programinformasjon

Program for opptak og redigering av skjermvideo på egen datamaskin. Du kan lage videoer med separate spor for bilder, video, tekst og lyd, samt importere videofiler opp til 4K-oppløsning.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Kun for ansatte, ikke for studenter.

Benyttes ved flere enheter på NTNU.

Merk at Camtasia bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Camtasia hos TechSmith


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare