Wikier

English version – Lisrel

Programinformasjon

LISREL er et akronym for lineære strukturelle forhold (engelsk: «linear structural relations») og viser til en statistisk programvarepakke som benyttes som et analyseverktøy for modellering av strukturligninger. LISREL består av en rekke tilleggsprogrammer som blant annet PRELIS for manipulering av data og enkel statistiske analyser, MULTILEV for multippel regresjonsanalyse og SURVEYGLIM for generelle lineære modeller. LISREL har også en funksjon som gjør det mulig å uttrykke strukturligninger som stidiagrammer, noe som gjør det mulig for brukere med liten erfaring i strukturligninger til likevel å utføre kompliserte analyser.

Lisensinformasjon

Gratis: Gratis studentutgave (Windows) med begrenset antall variabler. En gratis (Windows) prøveperiode på 15 dager for ansatte.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Lisrel hos Scientific Software International, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2318 Visninger