Wikier

English version – AML

Programinformasjon

Adaptive Modeling Language (AML) er et objektorientert, kunnskapsbasert modelleringsrammeverk. AML muliggjør tverrfaglig modellering og integrering av hele produkt- og prosessutviklingssyklusen. Ingen andre kommersielle rammeverk eller utviklingsmiljø gir hele spekteret av evner som AML inkluderer ut av boksen.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet via lisensserver. Kun for utvalgte brukere på Programfarm. Tilgjengelig for MS Windows. 

Benyttes ved IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om AML hos TechnoSoft Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare