Wikier

English version – HEAT2

Programinformasjon

HEAT2 er et PC-program for todimensjonal flyktig og stabil varmeoverføring. Programmet er sammen med den tredimensjonale versjonen HEAT3. Programmet er validert mot standarden EN ISO 10211 og EN ISO 10077-2.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Gratis demoversjon.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om HEAT2 hos Blocon


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2131 Visninger