Wikier

English version – EpaNet

Programinformasjon

EPANET er et program for å analysere hydraulikk og vannkvalitet i rørledninger, som består av rør, noder, pumper, ventiler, lagertanker og reservoarer. Det kan brukes til å spore vannstrømmen i hvert rør, trykket ved hver node, vannhøyden i hver tank, en kjemisk konsentrasjon, alderen på vannet, og kildesporing gjennom hele nettverket i en simuleringsperiode.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om EpaNet hos EPA - Environmental Protection Agency


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2636 Visninger