Wikier

Programvareprodukter

Enterprise Architect

English version – Enterprise Architect

Programinformasjon

Enterprise Architect fra Sparx Systems er en bedriftsomfattende løsning for å visualisere, analysere, modellere, teste og vedlikeholde systemer, programvare, prosesser og arkitekturer. Enterprise Architect er en plattform som hjelper deg å holde kontroll over arbeidsområdet ditt, supportere dine kolleger og team, aktiver samarbeid og bygge tillit i dine mest komplekse prosjekter.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for MS Windows, MacOS X og Linux. Gratis 30 dagers testversjon (ubegrenset bruk).

Benyttes av IV-fak (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Enterprise Architect hos Sparx Systems Pty Ltd


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3095 Visninger