Wikier

English version – CityEngine

Programinformasjon

CityEngine er et tredimensjonalt (3D) modelleringsprogram, og er spesialisert på generering av 3D-urbane miljøer. Byene du oppretter ved hjelp av CityEngine kan være basert på ekte GIS-data eller vise en fiktiv by fra fortid, nåtid eller fremtid.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes ved noen fakultet på NTNU, bl.a Fakultet for arkitektur og design.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om CityEngine hos Esri


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2315 Visninger