Wikier

Programvareprodukter

TerrSet Idrisi

English version – TerrSet Idrisi

Programinformasjon

TerrSet er et integrert geospatial programvaresystem for overvåkning og modellering av jordsystemet for bærekraftig utvikling. TerrSet-systemet inneholder IDRISI GIS Analysis og IDRISI Image Processing-verktøyene sammen med en konstellasjon av applikasjoner. TerrSet tilbyr det mest omfattende sett av geospatiale verktøy i bransjen i en enkel pakke.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisenstjener. Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av flere fakultet på NTNU, bl.a IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om TerrSet Idrisi hos Clark Labs


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2084 Visninger