Wikier

English version – Mozart-Oz

Programinformasjon

The Mozart Programming System kombinerer pågående forskning i design av programmeringsspråk og implementering, begrenset logikkprogrammering, distribuert databehandling og menneske-maskin-grensesnitt. Mozart implementerer Oz-språket og gir både uttrykksfull kraft og avansert funksjonalitet.

Lisensinformasjon

Gratis

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Mozart-Oz hos Mozart Consortium


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2750 Visninger