Wikier

English version – Cain

Programinformasjon

Cain utfører stokastiske og deterministiske simuleringer av kjemiske reaksjoner. Den kan dele opp flere simuleringsprosesser for å benytte flerkjerners datamaskiner. Den lagrer modeller, metoder og simuleringer (populasjoner og reaksjonstall) i et XML-format. I tillegg kan SBML-modeller importeres og eksporteres. Modellene og metodene kan leses fra inputfiler eller redigeres i programmet.

Lisensinformasjon

Gratis

Benyttes ved NV-fak (Institutt for bioteknologi og matvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Cain hos SourceForge


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1898 Visninger