Wikier

English version – Notepad++

Programinformasjon

Notepad++ er en gratis kildekode editor og Notisblokk erstatning som støtter flere språk.

Lisensinformasjon

Gratis: Bare for Windows

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Notepad++ hos Notepad++ team


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1651 Visninger