Wikier

English version – Spartan 14

Programinformasjon

Spartan er kjemi programvare for molekylær modellering og beregnings. Primærfunksjoner gir informasjon om strukturer, relativ stabilitet og andre egenskaper av isolerte molekyler.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av NV-fak (Institutt for kjemi)

Merk at bruk av programmet er begrenses til medlemmer av gruppa nt-ikj_spartan-users på Programfarm (farm.ntnu.no) og til bruk i undervisningen i KJ1041 og TFY4215. Programmet kan bare benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Spartan 14 hos Wavefunction, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2608 Visninger