Wikier

English version – IDA ICE

Programinformasjon

IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) er et simuleringsprogram for studier av termisk inneklima samt energiforbruk av hele bygningen. De beregnede resultatene sammenligner godt med målte data. IDA ICE er tilpasset lokale krav (klimadata, standarder, spesielle systemer, spesialrapporter, produkt- og materialdata).

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Klasseromslisenser.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om IDA ICE hos EQUA Simulation AB


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3186 Visninger