Wikier

English version – OpenOffice

Programinformasjon

Apache OpenOffice, er en kontorprogramvare som inneholder tekstbehandlingsprogram, regneark, presentasjonsprogram, tegneprogram og et databaseprogram. AOO benytter ODF som sitt primære dokumentformat. Dette er en ISO-standard som blant annet er tatt i bruk av offentlig sektor i Norge og EU for utveksling av digitale dokumenter. I tillegg støttes formatene til Microsoft Office og en rekke andre kontorprogrammer. AOO er multiplattform programvare, tilgjengelig for mange forskjellige operativsystemer, deriblant Microsoft Windows, macOS, Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD og OS/2.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS, Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD og OS/2.

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om OpenOffice hos The Apache Software Foundation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3596 Visninger