Wikier

English version – Simapro

Programinformasjon

Simapro, programvare for LCA (Livssyklusanalyse/Life Cycle Assessment), hjelper deg med å måle miljøeffekten av din produktutvikling og dine bærekraftsmål. Programmet brukes for et bredt utvalg applikasjoner, som karbon- og vannanalyser, økodesign av produkter, utarbeidelse av miljøvaredeklarasjoner (EPD) og nøkkelindikatorer (KPIs) for miljøprestasjon. Programmet har for eksempel blitt brukt i utredningssammenheng for å analysere miljøprestasjonene til vegutbygging. 

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Prøveversjon er tilgjengelig.

Benyttes av IV-fak (Institutt for energi- og prosessteknikk og Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved IV-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Simapro hos PRE CONSULTANTS B.V.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3625 Visninger