Wikier

Programvareprodukter

Trimble Quadri

English version – Trimble Quadri

Programinformasjon

Trimble Quadri er en skybasert BIM-server og samarbeidsplattform som gjør det mulig for alle sivilingeniører og interessenter å dele en sentral sømløs prosjektmodell - forenkling av tett samarbeid mellom planleggere, designere, entreprenører og prosjektets eier. Ved hjelp av Novapoint jobber de sivile designprosjektgruppemedlemmene i samme prosess, og deling og mottak av hverandre jobber kontinuerlig for å øke produktiviteten og kvaliteten betydelig.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av IV-fak (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Trimble Quadri hos Trimble Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3898 Visninger