Wikier

English version – DeskProto

Programinformasjon

DeskProto er et 3D CAM-program (CAM = Computer Assisted Manufacturing). Den kan importere STL-filer fra et hvilket som helst 3D CAD-program, beregne CNC-verktøybaner og skrive NC-programfiler for alle merker av CNC-fresemaskin, 3-akse, 4-akse eller 5-akse.

DeskProto brukes av designere til prototyping, bl.a i forbindelse med skulpturer og proteser.

Lisensinformasjon

Gratis: En Free edition og tre Extended edition som kan benyttes i Trial mode.

Benyttes ved IV-fak

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om DeskProto hos DeskProto


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1974 Visninger