Wikier

Programvareprodukter

GraphPad Prism

English version – GraphPad Prism

Programinformasjon

GraphPad Prism er vitenskapelig programvare med 2D-grafikk, biostatistikk med forklaringer, og kurvepassing via ikke-lineær regresjon med mange alternativer (sammenligne modeller, sammenligne kurver, interpolere standardkurver, etc.). GraphPad Prism gir statistisk veiledning for nybegynnere. Analysevalg kan vurderes og endres når som helst. Rådata (replikater) kan skrives inn, og deretter plottes som gjennomsnitt med SD, SEM eller konfidensintervall.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på både Windows og Mac. Gratis 30-dagers prøveabonnement.

Benyttes av MH-fakultetet og NV-IBI (Institutt for biologi). Ta kontakt med Orakeltjenesten hvis du ønsker lisens.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om GraphPad Prism hos GraphPad Software


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3259 Visninger