Wikier

English version - LabVIEW

Programinformasjon

LabVIEW kan brukes for innsamling av data fra måleinstrument med en PC, og for analyse og presentasjon av disse dataene.

National Instruments "Academic Site License" er en samling programmer for datainnsamling fra måleinstrument, for automasjon, instrumentstyring og analyse, samt presentasjon av innsamlede data. Alt gjøres via en PC (virtuell instrumentering). NTNU har avtalen "Campus Teaching Option". For mer om Academic Site License, see: Release Notes

Programmet har et grafisk programmeringsspråk. Med dette lager en virtuelle instrumenter på PC-en,

For mer informasjon om programpakken, se NI Software Portfolio

For å se hvilke program Academic Site License omfatter, se: Software Included in NI Academic Site License

LabView samhandler med Excel, Matlab og Simulink. For mer om dette, se: LabVIEW and Connectivity with Third-Party.

Ved å bruke NAG (Numerical Algorithms Group) Subrutine Library fra LabVIEW, vil brukere få en stor utvidelse av matematiske løsningsmuligheter. Se nettsiden til NAG for mer informasjon.

Lisensinformasjon

Sitelisens: LabVIEW er tilgjengelig både på Windows, Mac og Linux.

Benyttes av flere fakulteter på NTNU, bl.a IE-Fak (Institutt for elektroniske systemer).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Databehandleravtale

LabVIEW krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Brukerveiledning

Håndbøker og hjelp

For flere håndbøker, se National Instruments Product Manuals Library. Der ligger alle håndbøkene i PDF format. Håndbøkene blir også installert på PC-en dersom du velger installasjonsvalget Complete.

Opplæring

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om LabVIEW hos National Instruments


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare