Wikier

English version – Abaqus

Programinformasjon

Abaqus er en kraftig flerfysikk FEA-programvare med integrerte verktøy for modellering og analyse. Den samme programvaren kan brukes til helt forskjellige analyser på en 3D-modell, inkludert dynamisk vibrasjon, ikke-lineær statisk, termisk kobling og deformasjonsanalyser.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Klassesett + forskningslisenser via lisensserver.

Benyttes ved IV-fakultetet. Følg oppskriften for å installere Abaqus. Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved IV-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Abaqus hos Dassault Systemes


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare