Wikier

English version – SketchUp Pro

Programinformasjon

SketchUp Pro er et 3D modelleringsprogram for et bredt spekter av tegneapplikasjoner som arkitektur, interiørdesign, landskapsarkitektur, bygg- og maskinteknikk, film og videospilldesign.

Lisensinformasjon

Volumavtale:  Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for noen Inst/Fak. Tilgjengelig på Microsoft Windows og MacOS X. 

Benyttes av noen fakultet på NTNU, bl.a Fakultet for arkitektur og design. Ta kontakt med IT-ansvarlig ved AD-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om SketchUp Pro hos Trimble Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

5543 Visninger