Wikier

English version – GeoGebra

Programinformasjon

GeoGebra er interaktiv geometri-programvare. En kan lage konstruksjoner med punkter, vektorer, segmenter, linjer, kjeglesnitt i tillegg til funksjoner og forandre dem etterpå. Programmet kan dessuten benyttes til likninger, og koordinater kan legges inn direkte. På denne måten har GeoGebra muligheten til å håndtere variabler for tall, vektorer og punkter, finne derivasjoner og integraler av funksjoner, og tilbyr kommandoer som Root eller Extremum.

Lisensinformasjon

Gratis: GeoGebra-apper er tilgjengelige for iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook og Linux.

Benyttes av noen fakulteter på NTNU

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om GeoGebra hos International GeoGebra Institute


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

4461 Visninger