Wikier

Programvareprodukter

Trimble Novapoint

English version – Trimble Novapoint

Programinformasjon

Trimble Novapoint er profesjonell programvare i Trimbles omfattende BIM-løsning (Building information modeling) for infrastrukturprosjekter. Programvaren er for ingeniører som ønsker å bruke samme programvare for å prosjektere både veger, jernbaner, tunneler, bruer, vann og avløp.

Med Novapoint kan du bygge en kompleks modell av infrastrukturen – inkludert 3D-terreng, 3D-lag i grunnen og 3D-konstruksjoner som bygninger, bruer, vegskilt, kabler, vegetasjon osv. Intuitiv funksjonalitet gjør det mulig å se modellen i plan, tverrsnitt og 3D. Alle Novapoint-produkter krever tilkobling til AutoCAD.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Trimble Novapoint hos Trimble Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2842 Visninger