Wikier

English version – Active-HDL

Programinformasjon

Active-HDL er en Windows-basert, integrert FPGA design-modellering og simuleringsløsning for teambaserte miljøer. Active-HDLs integrerte designmiljø (IDE) inkluderer en full HDL og grafisk designverktøyssuite, RTL-blandet språk-simulator for rask distribusjon og verifisering av FPGA-design.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Flytende lisenser via lisensserver. Er tilgjengelig på farm for alle studenter og ansatte.

Benyttes ved IE-fakultetet (Institutt for elektroniske systemer).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Active-HDL hos Aldec


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare