Wikier

English version – FactSage

Programinformasjon

FactSage (Integrated Thermodynamic Database System) gir brukerne tilgang til databaser med termodynamiske data for tusenvis av forbindelser, samt til evaluerte og optimaliserte databaser for hundrevis av løsninger av metaller, flytende og faste oksidløsninger, matte, smeltede og faste saltløsninger, vannholdige løsninger, etc.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes av NV-fak (Institutt for materialteknologi)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om FactSage hos FactSage


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2095 Visninger