Wikier

English version – EViews

Programinformasjon

EViews fra IHS Markit er et makroøkonomisk prognose- og analyseverktøy som brukes av sentralbanker, nasjonale banker, myndigheter og i mange forskjellige bransjer, inkludert energi/olje og telekommunikasjon. Med et intuitivt grafisk brukergrensesnitt kan du importere data, kjøre regresseringer og vise grafiske resultater.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for MS Windows via lisenstjener.

Benyttes av Fakultet for økonomi (Inst. for samfunnsøkonomi, og NTNU Handelshøyskolen). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om EViews hos IHS Global Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3381 Visninger