Wikier

English version – Quartus II

Programinformasjon

Intel Quartus II (tidligere Altera Quartus II) er programmerbar logisk design programvare. Quartus Prime muliggjør analyse og syntese av HDL-design, som gjør at utvikleren kan kompilere sine design, utføre tidsanalyse, undersøke RTL-diagrammer, simulere designets reaksjon på forskjellige stimuli og konfigurere målenheten med programmereren. Quartus Prime inkluderer en implementering av VHDL og Verilog for maskinvarebeskrivelse, visuell redigering av logiske kretser og vektorbølgesimulering.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Windows og Linux via lisenstjener. 

Benyttes av IE-fak (Institutt for elektroniske systemer). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Quartus II hos Intel Corporation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2158 Visninger