Wikier

English version – Auditbase

Programinformasjon

AuditBase er hørselsprogramvare som er utviklet for audiografer. Det er et avansert klinikkstyringssystem skreddersydd sykehus audiologi klinikker.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Kun tilgjengelig for ansatte, ikke studenter.

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet/fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Auditbase hos Auditdata


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2278 Visninger