Wikier

English version - Minitab

Programinformasjon

Minitab er et interaktivt statistikkprogram med et brukervennlig grensesnitt. Minitab brukes i undervisningen ved NTNU.

Med Minitab kan man importere data fra ulike kilder, redigere data, utføre beregninger, foreta statistiske analyser og presentere resultatene i form av ulike grafiske fremstillinger. Minitab inneholder et programmeringsspråk for scripting.

For mer om Minitab og nyeste utgave, se: What's new in Minitab

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for Windows.

Benyttes av IE-fak. (Institutt for matematiske fag).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Brukerhjelp

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Minitab hos Minitab Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare