Wikier

Sider med tagg office365 .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Microsoft 365 - Teams Godkjent 1.3 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 1 Måned siden Skriv ut
Microsoft 365 Godkjent 3.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 1 Måned siden Skriv ut
Microsoft 365 Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 1 Måned siden Skriv ut
Microsoft 365 - Excel Godkjent 1.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 1 Måned siden Skriv ut
Microsoft 365 - Word Godkjent 1.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Microsoft 365 - Word Godkjent 1.0 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - work with tabs Godkjent 1.2 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - team settings Godkjent 1.2 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - share files Godkjent 1.3 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - personal settings Godkjent 1.2 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - manage team membership Godkjent 1.2 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - create a team Godkjent 1.4 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - create a channel Godkjent 1.2 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - chats and conversations Godkjent 1.2 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - fildeling Godkjent 1.3 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.3 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - bruk av faner Godkjent 1.2 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Teamsite - avvikling Godkjent 3.0 Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Microsoft 365 - PowerPoint Godkjent 1.2 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
Microsoft 365 - Powerpoint Godkjent 1.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut