Wikier

Sider med tagg o365 .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 1.1 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut
Teams - share files Godkjent 1.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 5 Måneder siden Skriv ut
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 5 Måneder siden Skriv ut
Office 365 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 9 Måneder siden Skriv ut
Office 365 Godkjent 1.8 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 9 Måneder siden Skriv ut
Office 365 - Teams Godkjent 1.2 Hanne Moe 10 Måneder siden Skriv ut
Teams - chats and conversations Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Teams - work with tabs Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Teams Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Teams - bruk av faner Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Excel Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - PowerPoint Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Word Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Teamsite Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Powerpoint Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Excel Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Word Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Office 365 - Install on PC Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
MS Yammer - O365 Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut