Wikier

Sider med tagg o365 .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Microsoft 365 Godkjent 2.6 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 45 Minutt siden Skriv ut
Microsoft 365 Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 59 Minutt siden Skriv ut
Microsoft 365 - Excel Godkjent 1.0 Carl Christian Storvold 3 timer siden Skriv ut
Microsoft 365 - Excel Godkjent 1.0 Carl Christian Storvold 8 dager siden Skriv ut
Office 365 Godkjent 1.0 Carl Christian Storvold 29 dager siden Skriv ut
Office 365 Godkjent 1.0 Carl Christian Storvold 29 dager siden Skriv ut
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 1.1 Dixie Matre 7 Måneder siden Skriv ut
Teams - share files Godkjent 1.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 10 Måneder siden Skriv ut
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 10 Måneder siden Skriv ut
Office 365 - Teams Godkjent 1.2 Hanne Jensen Moe 1 År siden Skriv ut
Teams - chats and conversations Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Teams - work with tabs Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Office 365 - Teams Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Teams - bruk av faner Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Office 365 - PowerPoint Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Office 365 - Word Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Office 365 - Teamsite Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Office 365 - Powerpoint Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Office 365 - Word Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut