Wikier

English version – Metashape Professional

Programinformasjon

Agisoft Metashape er et frittstående programvareprodukt som utfører fotogrammetrisk behandling av digitale bilder og genererer 3D-romdata som kan brukes i GIS-applikasjoner, dokumentasjon av kulturarv og produksjon av visuelle effekter, samt for indirekte målinger av objekter i ulike skalaer.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Windows, MacOS X og Linux. En 30-dagers testversjon er tilgjengelig.

Benyttes av SU-fak (Institutt for geografi)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Metashape Professional hos Agisoft


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2284 Visninger