Wikier

English version: ANSYS

Programinformasjon

ANSYS/Multiphysics er et programsystem for blant annet strukturanalyse, simulering av elektromagnetiske felt og strømmingsmekaniske analyser (CFD). ANSYS tilbyr en programvarepakke som strekker seg over hele spekteret av fysikk, og gir tilgang til praktisk talt alle områder av simulering som en designprosess krever.

  • Strukturelle, mekaniske analyser
  • Termiske analyser
  • Fluidmekaniske analyser (CFD)
  • Akustiske analyser
  • Elektromagnetiske analyser
  • Kobling av analyser fra ulike problemområder
  • Topologisk optimalisering og 3D printing
  • Design optimalisering

Hvis du er interessert i ANSYS eller simulerings programvare kan du finne mer informasjon på:
https://www.linkedin.com/company/edr&medeso/
https://digitallabs.edrmedeso.com/

Bruk og lisenser

ANSYS er tilgjengelig for ansatte og studenter på følgende institutt/fakultet:

AD-IAT, IE-IEL, IV-EPT, IV-IHB, IV-IMT, IV-IVB, IV-KT, IV-MTP, NV-IFY, NV-IKP, NV-IMA, OI-IT.

Alle som tar i bruk ANSYS må enten være en del av spleiselaget eller regne med å bli fakturert for bruk i ettertid. Fakturering/ompostering skjer en gang i året.

For å gjøre det enkelt å komme i gang med bruken av ANSYS har vi også fått tilgang til EDRMedeso training-portal som gir deg on-demand kursing i ANSYS programvare. Kun tilgjengelig for NTNU ansatte.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør

For å få tilgang til lisensene, send en henvendelse til NTNU hjelp.

Ansys tilbyr gratis også noen studentutgaver av diverse program, se ANSYS Free Student Product Downloads Du kan laste ned ANSYS Students (en samling av ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn, ANSYS SpaceClaim og ANSYS DesignXplorer), ANSYS AIM Students og Discovery Live Students.

Brukerstøtte

NTNU har en brukerstøtteavtale for ANSYS med EDRMedeso. Ta gjerne kontakt via ansys@edrmedeso.com hvis du trenger brukerstøtte.

Produsentinformasjon

Produsent: Se mer om ANSYS hos Ansys, Inc


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare