Wikier

English version – Evernote

Programinformasjon

Evernote er et dataprogram som er utviklet for å skrive notater. Man kan opprette forskjellige notatbøker som kan kategoriseres med ulike titler. Innenfor hver av disse notatbøkene kan man opprette ulike notater for så å dele inn disse notatene videre. Evernote inkludert støtte for iOS, Android, Microsoft Windows og MacOS.

Lisensinformasjon

Gratis: Evernote er gratis å bruke med månedlige bruksgrenser, og tilbyr betalte planer for utvidede grenser.

Benyttes av flere enheter ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Evernote hos Evernote Corporation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2864 Visninger