Wikier

English version – Structure

Programinformasjon

Strukture er en gratis programvarepakke for bruk av multi-locus genotype data for å undersøke populasjonsstrukturen. Den kan brukes på de fleste vanlige genetiske markørene, inkludert SNPS, mikrosatellitter, RFLP og AFLP.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av NV-fak (Institutt for biologi).

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Structure hos Pritchard Lab, Stanford University


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2301 Visninger