Wikier

English version – AdminStudio

Programinformasjon

Flexera AdminStudio er en løsning for applikasjonspakking (msi-filer), applikasjonsvirtualisering, Windows-migreringer og programvaredistribusjon. AdminStudio er tilgjengelig i Standard, Professional og Enterprise utgaver.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale.

Brukes av noen enheter ved NTNU, blant annet NTNU IT.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om AdminStudio hos Flexera Software


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare