Wikier

English version – Mplus

Programinformasjon

Mplus er et statistisk modelleringsprogram som gir forskere et fleksibelt verktøy for å analysere dataene sine. Mplus tilbyr forskere et bredt utvalg av modeller, estimater og algoritmer i et program som har et brukervennlig grensesnitt og gir en grafisk framstilling av  analyseresultater. 

Mplus rammeverk kommer fra den unike bruken av både kontinuerlige og kategorisk latente variabler.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for MS Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av SU-fak (Institutt for psykologi).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Mplus hos statmodel.com


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2233 Visninger