Wikier

English version: GISLINE

Programinformasjon

GISLINE-Plattformen er Norges mest komplette system for håndtering av geografisk informasjon. 362 kommuner benytter GISLINE daglig for å kunne tilby pålitelige og oppdaterte kartdata - alt fra sikring av samfunnskritiske systemer, via pålitelige salg av eiendom, til å finne veien til nærmeste kino.

Sammen med Kartverket utvikler Norkart QMS, Norges defacto lagringsmedie for geografiske data.

Lisensinformasjon 

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. For ansatte, samt installering på enkelte datasaler.

Benyttes ved IV-fakultetet (Institutt for bygg- og miljøteknikk (Trondheim) og Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (Gjøvik)). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved IV-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om GISLINE hos Norkart AS.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare


2970 Visninger