Wikier

English version – Fedem

Programinformasjon

FEDEM står for "Finite Element Dynamics in Elastic Mechanisms". Det er både en teknologiplattform og et teknisk rammeverk for virtuell testing av komplekse mekaniske sammenstillinger. Den gir et komplett sett med funksjoner for å lage, løse og etterprosessere en modell i et 3D grafisk miljø.

FEDEM benyttes ofte til modellering og dynamiske simuleringer, inkludert styrke- og tretthetsvurderinger innenfor områdene "olje og gass", "marine systemer", "mekanisk industri" og "fornybar energi".

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisenstjener. Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes av IV-fak (Institutt for konstruksjonsteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Fedem hos SAP


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare

2341 Visninger